www.sgtcykel.com

www.sgtcykel.com

Om SGT

Om SGTPosted by Leif Hellsén Wed, June 02, 2010 16:12:24
De flesta cykelintresserade har väl hört talas om Sällskapet Gamla Tävlingscyklister, som bildades 1945

Alla f.d. cyklister och ledare - som lagt ner åtskilliga år på sin klubb eller förbund - kan bli medlemmar.

Vi är f.n. ca 700 medlemmar men vi kan bli fler!
Medlemsavgiften är 150 kr per år.

Vi samlar in gamla fina priser och sätter upp vandringspriser vid bl.a. USM och SM på landsväg samt vid MTB-SM. Vi delar också ut stipendier till både flickor och pojkar vid USM.

Vi har två stora sammankomster varje år. En vårresa i april, som i år gick till Riga, samt ett årsmöte som brukar förläggas till andra halvan av november.

Vill Du bli medlem?
Kontakta Bengt Jansson Tel. 018-323445 (b)
eller Thure Petersson, tel. 08-712 58 67 (b+a).