www.sgtcykel.com

www.sgtcykel.com

Info till klubbar

Info till klubbarPosted by Leif Hellsén Wed, June 02, 2010 16:20:34
Till klubbar och distriktsförbund

Vi är över 700 medlemmar i Sällskapet – men vi vill bli fler!
Vi vänder oss till Er klubb och Ert förbund, för i Er krets finns det säkert många personer som uppfyller kraven på medlemskap. Vi vädjar till Er om hjälp med förslag på personer som kan utöka vår vänskapskrets.

Vilka kan bli medlemmar?
Jo, varje f.d. cyklist som innehaft A- eller Elitlicens, kan enligt våra stadgar vinna inträde i Sällskapet. Årsavgiften är 150 kr. Undantag kan göras för f.d. cyklist som inte innehaft A- eller Elitlicens, men som verkat för Sällskapets nytta och trevnad, eller som under ett flertal år arbetat som ledare eller instruktör och nedlagt ett värdefullt arbete till cykelsportens fromma.

Förfrågan om medlemskap görs till Sällskapets sekr., Bengt Jansson, Birger Sjöbergsgatan 3, 754 41 Uppsla. Tel: 018-323445 (b) eller ordf. Thure Petersson. Tel: 08-712 58 67.

Sällskapets ändamål: Sällskapet bildades 1945 med ändamål att återuppliva gemensamma cykelminnen från de gångna tävlingsåren och verka för god kamratanda,samt i den mån det är möjligt stödja cykelsporten i landet.

Sällskapets prisfond för samtling av gamla tävlingspriser: Vi samlar in priser från medlemmar och dödsbon. Priserna renoveras och förvaras genom styrelsens försorg. Klubbar och förbund kan ansöka om priser från denna prisfond med angivande om det gäller jubiléum eller speciella tävlingar. Sällskapet fördelar själv en del större priser enligt följande:

OS-pokalen: Skänkt av Västerås stad till OS i Stockholm 1912 och erövrat av Eric Friborg. Friborg skänkte pokalen till Sällskapet 1955.Det beslöts att den stiliga pokalen skulle bli ständigt vandrande med inteckning för den cyklist som vid varje olympiskt spel når den bästa placeringen i landsvägsloppet.

Morénska VM-pokalen: Uppsattes vid Mälaren runt 1892 och erövrades för alltid av Henrik Morén 1904.1956 erhöll Sällskapet pokalen i gåva av fru Signe Morén att årligen tilldelas bäste svenske cyklist vid VM på landsväg. Priset är ständigt vandrande till år 2004 – 100 år efter att det erövrades av Henrik Morén ,Sällskapets förste ordförande.

SCF:s silverpokal är ett nytt vandringspris son är uppsatt till bästa klubb vid SM på landsväg från 2001 t.o.m. 2020.

Hagabadspokalen är ett nytt vandringspris som är uppsatt till bästa klubb vid ungdoms-SM på landsväg från 2001 t.o.m. 2020.

Fogelströmpokalen är vandringspris till bästa klubb vid veteran-SM från 2000 t.o.m. 2010. Det erövrades i mitten av 20-talet av legendariske Erik ”Hässelby” Eriksson.

Roxen Runtpokalen sattes upp som vandringspris vid mountainbike-SM 2000. Tre inteckningar fordras för att priset skall bli ständig egendom.

Mästerskapskedjan instiftades 1950 och är ständigt vandrande. Priset består av sex stora SM-tecken och sex lag-SM-tecken. Endast den som blivit svensk mästare kan erövra kedjan. Dubbelmästare är självskriven innehavare. När olika mästare koras avgör platssiffran och vid lika platssiffra avgör tiden.

Damernas mästerskapskedja instiftades 1975 med likalydande statuter som för herrarnas mästerskapskedja.

Sällskapets utmärkelser kan efter ansökan tilldelas jubilerande klubbar och förbund samt till ledare och instruktörer som genom ett hängivet arbete bidragit till cykelsportens frammarsch och utvekling.
Medlemmar i Sällskapet erhåller utmärkelser efter de insatser de gjort för Sällskapet. Sällskapets klubbmärke är i emalj med förgyllt silver, vilket erhålles vid erläggande av inträdesavgiften.

Mötes-och nöjesdetaljen: Årsmötet i november eller början av december hålls i Stockholm
Vårmötet avhålles i regel under en resa i april. Senast gick resan till Helsingfors.
Vi firar jubiléum vart 5:e år.50-årsjubiléet 1995 var förlagt till Hjo, 55-årsjubiléet 2000 avhölls på Hotel Ariadne i Stockholm och 60-årsjubilèet på Såstaholm i Täby.

Hjärtligt välkommen i vår krets!


Thure Petersson - Ordförande
Bengt Jansson - Sekreterare
Sören Permatz - Kassör