www.sgtcykel.com

www.sgtcykel.com

Bli medlem

Bli medlemPosted by Leif Hellsén Wed, June 02, 2010 16:20:56
Vilka kan bli medlemmar?
Jo, varje f.d. cyklist som innehaft A- eller Elitlicens, kan enligt våra stadgar vinna inträde i Sällskapet. Årsavgiften är 150 kr. Undantag kan göras för f.d. cyklist som inte innehaft A- eller Elitlicens, men som verkat för Sällskapets nytta och trevnad, eller som under ett flertal år arbetat som ledare eller instruktör och nedlagt ett värdefullt arbete till cykelsportens fromma.

Förfrågan om medlemskap görs till Sällskapets sekreterare,
Bengt Jansson Birger Sjöbergsgatan 3 754 41 Uppsala. Tel: 018-32 34 45
eller ordf. Thure Petersson. Tel: 08-712 58 67.