www.sgtcykel.com

www.sgtcykel.com

Minnesplatta Mälaren Runt 1912

NyheterPosted by Leif Hellsén Tue, August 14, 2012 13:25:50

Här kommer en rapport från avtäckandet av Minnesplatta.

Lördagen den 11 augusti samlades intresserade Stockholmare vid Liljeholmens Gamla Skola för avtäckande av Minnesplatta med anledning av det Olympiska Cykelloppet "Mälaren Runt 1912" Ett Musikkapell spelade där trevlig brunnsmusik och särskilt inbjudna var: Ulf Fridebäck från Stockholms Kommunalfullmäktige - avtäckare, Gunnar Swartengren från Cykelhistoriska föreningen som kan allt om det Olympiska cykelloppet samt Sällskapet Gamla Tävlingscyklister som representerades av Claes Nordin, Jupp Ripfel samt Bengt Ekblom. Vid ceremonin höllo Ekblom följande anförande.

Jag är här på hedersuppdrag som representant för Sällskapet Gamla Tävlingscyklister. Som framgår av namnet så är vi ett uppsamlings sällskap där alla inom cykelsporten efter att ha avslutat sin aktiva verksamhet har möjlighet att upptagas som medlemmar.

Mälaren Runt arrangerades första gången 1892. Segrade gjorde "Cykelryttaren" Gustaf Fjestad sedemera omtalad och framgångrik konstnär. Det var alltså 20 år före det att tävlingen fick Olympisk status.

Mälaren Runts framgångsrikaste deltagare heter Henrik Moren som segrade i loppet 10 gånger. Han var även en av initiativtagarna till bildandet av Sällskapet och blev dess förste ordförande med medlemsnummer 1

Vi i SGT som vi heter i komprimerad form som följer cykelsportens alla företeelser noga är mycket glada, nöjda och hedrade av att få denna minnesplatta och symbol placerad här vid starten av det Olympiska cykelloppet 1912.

Bengt Ekblom SGT