www.sgtcykel.com

www.sgtcykel.com

Årsmöte 2012

NyheterPosted by Leif Hellsén Mon, November 12, 2012 10:19:16

Smålänningar hedrade vid SGT:s årsmöte

Sällskapet Gamla Tävlingscyklisters 67:e årsmöte avhölls lördagen den 10 nov. på Restaurang Active Catering,Nacka.

Årsmötet öppnades av ordföranden Thure Petersson.Först hölls en parentation över 13 medlemmar som avlidit under verksamhetsåret.

Därefter delades standar ut till två förtjänta medlemmar.Det var Hans Svensson,Jönköping,och Lennart Ahlsén,Nässjö.81-årige Hans har varit medlem sedan 1967.Han var aktiv i Borås CA och Nässjö CK 1945-1955,men har mest blivit känd som ledare, speaker och filmproducent.Han var ordf. i Nässjö CK 1961-1973 och ledamot i Smålands CF 1961-1974, bl. som vice ordf. Han anlitades som speaker vid många stora tävlingar under 60-,70- och 80-talen. 1987 producerade han en uppmärksammad film om SM-veckan i Tidaholm med speltiden 1 timme och 40 minuter.

67-årige Lennart Ahlsén var aktiv mellan 1960-1970.Han vann 50 tävlingar och har i olika lopp slagit bl.. Bernt Johansson och alla fyra Fåglum-bröderna.Hans specialitet var tempolopp där hans bästa 5-milstid lyder på 1.09.46.

Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna, med Owe Sundström som ordförande.

Thure Petersson omvaldes som ordförande för 15:e gången.Som styrelseledamöter omvaldes på 2 år Bengt Jansson,Jupp Ripfel och Axel Ögren.Kvarstående i styrelsen är Paul Malmberg och Bengt Ekblom.

I ett fyllnadsval på1 år efter Tell Hermanson, som avsagt sig,valdes Sören Permatz.

Till suppleant på 2 år valdes Steve Tell och i ett fyllnadsval på 1 år valdes Ryno Bärneskär.

Till revisor på 2 år utsågs Tell Hermanson medan Gunnar Jonsson nyvaldes på 1 år. Som revisorssuppleant omvaldes Lars Gustavsson.

Valberedningen omvaldes med Leif Hellsén som ordförande och Owe Sundström och Bo Gustavsson som ledamöter.

På förslag av Thure Petersson valdes Claes-Eric Nordin och Bo Gustavsson till hedersledamöter för 20 resp. 16 års styrelsearbete.De avtackades också med varsin blomsterbukett.Tell Hermanson,som avgick efter 5 år som kassör,fick också en blombukett och hyllades också med ett standar.