www.sgtcykel.com

www.sgtcykel.com

Medlemsavgiften 2014

NyheterPosted by Leif Hellsén Tue, October 21, 2014 14:57:57

Betala in medlemsavgiften före 31/12 2014

I det här utskicket bifogas ett inbetalningskort på årsavgiften för 2015.Avgiften är 150:-

.Betalas på Pg 25 72 99-8.Under 2014 fick vi in över 109.000 kr,nytt rekord i medlems-avgifter.OBS! Medlemmar över 80 år är avgiftsbefriade,men vill Ni ändå betala så bugar vi och tackar. 65 av 111 åldermän betalade in avgiften 2013.

SGT:s Cykelsport Fond

Fondens avsikt är att stödja Svensk Cykelsport.

Vi vill göra SGT:s medlemmar uppmärksamma på att det finns tillfälle inom ramen för

var och ens önskan och möjlighet att genom donation eller testamente lämna sitt stöd till vår sport SVENSK CYKEL.

Givaren kan då även bestämma om han önskar rikta sin gåva till t.ex.

Ungdomsverksamhet,Damcykling,Tävlingsarrangemang m.m.

Fondens status kommer att redovisas vid SGT:s Årsmöte och Vårmöte.

Så här skickar Ni in pengar till

SGT:s Cykelsport Fond

PG 72 58 66 8

Vårresan till Helsingfors med m/s Mariella 29/4-1/5 2015.

En av Sverriges bästa cyklister genom tiderna kommer att vara vår gäst på resan.

Klicka in på www.sgtcykel.com

Vår hemsidan uppdateras kontinuerligt av vår webbmaster Leif HellsénVi

har många besökare varje dag.