www.sgtcykel.com

www.sgtcykel.com

70-årsfest i Uppsala

NyheterPosted by Leif Hellsén Tue, November 03, 2015 10:49:54

Sällskapet Gamla Tävlingscyklister

celebrerar sin 70-årsfest i Uppsala

Sällskapet Gamla Tävlingscyklister, som bildades 7 dec. 1945 på Mosebacke i Stockholm, firar sitt 70-årsjubiléum på Scandic Nord i Uppsala 7-8 november. Vi är f.n. 804 medlemmar.

86 personer deltar i jubiléumsfirandet. Huvudgäster är Svenska Cykelförbundets ordförande Yvonne Mattsson och olympiske mästaren från 1976, Bernt Johansson.

På lördagen 7 november blir det bl.a. utdelning av Årets Bragddiplom till Jenny Rissveds,

Falu CK. Året stipendiat presenteras och förtjänta ledare premieras.

Anders Björklund håller sedan auktion på åtta olika saker som skänkts av medlemmar.

Före jubileumsmenyn intervjuas Bernt Johansson om sin sagolika karriär av Thure Petersson.

Under söndagen den 8 november äger vårt årsmöte rum mellan kl. 10.30 – 11.00. Under båda dagarna sker lottförsäljning. Vi har 42 vinster för totalt 98 000 kr. Efter årsmötet blir det dragning i lotteriet.

Ni kan läsa mer på vår hemsida www.sgtcykel.com

De klubbar, distriktsförbund och enskilda personer som vill gratulera oss kan göra det genom E-mail till uppsala@scandichotels.com eller fax 018-495 23 11. Det går också att ringa till vår kassör Sören Permatz mobil 070-441 26 85.