www.sgtcykel.com

www.sgtcykel.com

Årsmöte 2014

NyheterPosted by Leif Hellsén Wed, November 12, 2014 14:19:23

(klicka på bilderna för större format)

69:e SGT-årsmötet blev mycket lyckat

Anders Adamson gjorde succé-intervjuer

Sällskapet Gamla Tävlingscyklisters 69:e årsmöte hölls 8 november på Active Catering, Danvikstull, Nacka.

Mötet öppnades av Thure Petersson, som hälsade alla välkomna. Han påpekade att SGT den här dagen hade 779 medlemmar. En speciell hälsning riktades till Anders Adamson, som senare under eftermiddagen skulle intervjua några cykelprofiler.

Därefter hölls parentation över 23 medlemmar som avlidit under det senaste verksamhetsåret.Deras minne hedrades med en tyst minut.

Standar till två välförtjänta

Innan årsmötesförhandlingarna tog vid hedrades två medlemmar med Sällskapets standar. Det var 63-årige Lännart Gustavsson, som varit Värnamo CK:s starke man i 44 år, samt Lennart ”Munken” Pettersson, Upsala CK, som efter cykelkarriären var en stark ledare i klubben och framförallt i föreningen Gamla UCK-are.

Till årsmötesordförande valdes Tell Hermanson.

Verksamhets- och de ekonomiska berättelserna godkändes liksom revisionsberättelsen.

Axel Ögren blev hedersledamot

Thure Petersson omvaldes som ordförande för 16:e gången. I styrelsen omvaldes Jupp Ripfel och Bengt Jansson på två år, medan tidigare suppleanten Steve Tell nu fick en ordinarie plats på två år.

Avgående Axel Ögren, som varit styrelseledamot sedan 1996 avtackades med blommor och guldmedalj och utsågs till hedersmedlem.

Kvarstående i styrelsen är Bengt Ekblom, Paul Malmberg och Sören Permatz.

Till suppleant på två år valdes Lasse Gustavsson, Enköping. Kvarstående är Ryno Bärneskär, Uppsala.

Tell Hermanson omvaldes på två år som revisor. Gunnar Jonsson är kvarstående. Till ny suppleant efter Lasse Gustavsson valdes Bengt Nordin.

Medlemsavgiften höjs 2016

Medlemsavgiften på 150 kr, som varit oförändrad sedan 1996 höjs från 2016 till 200 kr. Tidigare har de som gått in som ständiga medlemmar betalat 1.500 kr. Från 2016 höjs den summan till 2.500 kr.

Till valberedning blev det omval på Leif Hellsén, ordförande, Owe Sundström och Bo Gustavsson.

Gunnar Jonsson första intervjuoffret

Sedan Thure Petersson tackat Tell Hermanson för hans utmärkta sätt att leda årsmötet gick ordet till Anders Adamson,

Eurosports välkände cykelkommentator sedan 17 år.

Thure Petersson


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Leffe H Wed, November 19, 2014 18:13:53

Hej Conny hoppas du hänger med på båtresan i vår då kan vi snacka mera.

På årsmötet blir det lite mycket annat så man hinner ej med arr snacka gamla minnen.


Posted by conny berg. hammarby Sat, November 15, 2014 17:33:14

Vilken gedigen insats du gör i.sällskapet, det visste jag inte. Det var fint att få träffa er. Kanske kan vi snacka lite mer nästa gång. Conny