www.sgtcykel.com

www.sgtcykel.com

Vårmöte 2016

NyheterPosted by Leif Hellsén Wed, April 27, 2016 08:59:00

Protokoll fört vid vårmötet på M/S Mariella den 14 april 2016

§ 1. Mötets öppnande

Sällskapets ordförande Sören Permatz hälsade de 48 närvarande medlemmarna välkomna . och förklarade mötet öppnat

§ 2. Fastställande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3. Medlemsnytt

Avlidna medlemmar.

Ordförande utlyste en tyst minut över medlemmarna som avlidit.

Rune Körberg avled den 13 december 2015

Raymond Karlsson avled den 8 januari 2016

§ 3 B Nya Medlemmar

Som medlemmar i Sällskapet invaldes

Susann Lindblad, Raul Oia, Lena Oscarsson, Maria-Lena Hautiniemi, Robert Edin, Michael Axelsson, Christer Wahlund Anna-Karin Landerdahl, Timo Murberger, Bengt Gustavsson, Maud Westin, Annelie Lundin Zumpe, Thomas Lundberg, Jan-Erik Arntzen, Sven Nilsson och Bo Johansson.

§ 3 C Hälsningar

Sören Permatz hälsade från Kjell och Barbro Björklund.

Ove Sundström hälsade från Uno Holmqvist.

Leif Hellsén hälsade från Ted Klason, Kalle Rapp och Lars Rapp.

Thure Petersson hälsade från Björn Carlsson och Axel Ögren.

Claes-Erik Nordin hälsade från Bo Gustavsson, Rune Carlsson och Per-Olov Sarfwe.

Lars Gustavsson hälsade från Raul Oia, Lars Fransson, Per-Åke Fauler, Bengt-Rune

Alvarsson, Christer Wahlund och Sixten Wackström.

Leif Söder Hälsade från Tord Philipsson.

Bengt-Erich Åkerlund hälsade från Göran Karlsson och Sten Andersson.

Jupp Ripfel hälsade från Stig Blom.

Paul Malmberg hälsade från Knut Magnusson.

§ 4 Ekonomi

Kassören Lars Gustavsson rapporterade att ekonomin är i balans. Där tillgångarna rapporterades det finnas 184 000 kronor på kontot innan vårresan är betald.

Lars Gustavsson informerade om Sällskapets Cykelsport fond med Plus giro nr 725866-8

där finns 27 035 kronor.

§ 4 B Övrigt

Antalet medlemmar är 786 st. varav 120 st. så kallade seniorer och 57 st. damer.

§ 5 Övrigt

Sällskapets standar delades ut av Jupp Ripfel till Bernhard Sehr, och Lasse Jansson och Sven-Åke Nilsson.

Götalands Kommittén har beslutat att skänka innestående medel vid navslutför Götalands kommittén, en uppskattad summa för dagen är ungefär 90 000 kronor.

Den är också villkorad för ungdomscyklister i Götaland.

Mötet diskuterade resmål för kommande vårmöten.

Anders Björklund informerade om SGT Cup planerna går ut på att starta en ”klassiker”

Thure Petersson informerade om Meerie Bodelids memoarer. Från TBC till OS

§ 6 Lotteri

Dragningen av lotteriet genomfördes av klubbmästaren Jupp Ripfel som blandade lotterna. Och Marianne Wennström som drog lotterna. Som Sören Permatz som ropade ut vinstnumren.

§ 7 Avslutning

Mötets ordförande Sören Permatz tackade alla för visat intresse och välkomnade alla till kvällens måltid i Buffé matsalen, varpå mötet förklarades avslutat.

Vid Protokollet Justering

Bengt Jansson Sören Permatz
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.